Aktuality

Stavění máje 26.4.2014

Májka postavena! Na Šrámkově statku nás přivítalo opravdu aprílové počasí. To však ale nezabránilo všem účinkujícím souborům, tedy FS Kvítek, DFS Červánek, FS Dupák a FS Písečan, předvést to, co si pro sobotní odpoledne připravily. My jsme premiérově uvedli nové číslo "U vody", závěr vystoupení patřil "Řemeslům". V obou číslech se předvedli všichni, i ti nejmladší, kterým patří největší pochvala! :)