Aktuality

Stavění máje, Jarní muzicírování, Krňovice 2019

Je tu přelom dubna a května, a dalo by se říci, že "folklórní víkend" v podobě tří akcí, kterými je Stavění máje, naše Jarní muzicírování a Jarmark v Krňovicích, jsou již považovány za tradiční otevření nové sezóny. V Hradci Králové a jeho bezprostředním okolí se tak Kvítek podílí na udržování lidové kultury, a to ve spolupráci s ostatními hradeckými soubory. I přes obavu z nepřízně počasí, se program jednotlivých dní podařil a my se již těšíme na setkání v příštím roce.